Make a Wish - 烏龍新郎求婚 未開口先落淚

Aug. 15, 2016, 1:34 a.m.
顯示更多
上一集,新郎阿輝懵盛盛,打算婚禮當日或婚後先求婚,我哋又點會袖手旁觀,即刻同佢一齊準備求婚行動!
成個籌備過程中,阿輝一直毫無頭緒,我哋都好擔心佢唔識求婚,點知去到求婚一刻,情況居然反高潮!!!
Tag: Make a Wish    夢想    婚禮    新人   
Make a Wish - 烏龍新郎求婚 未開口先落淚 - 相關片段